Falske Mysterier

Det var med spenning vi benket oss for å høre vårt unge medlem Amadeus Nilssen (14 år) holde foredrag om falske mysterier i universet.

Amadeus mener at det er media som skaper slike falske mysterier. De elsker å slå opp med fete typer om rariteter fra universet som ikke er verifisert skikkelig.

Han trakk frem den veldig gamle stjernen Metusselah som er den eldste stjernen i universet som er funnet til nå. De første observasjoner om alderen viste at den faktisk var eldre en universet? Da media fikk snusen i det, ble det fete typer i aviser rundt om i verden om at Big Bang kanskje aldri hadde funnet sted. Det viste seg senere at det var gjort en regnefeil og at stjernen Metusselah var på den riktige siden av begynnelsen av universet. Det har selvfølgelig media nesten ikke nevnt.

Et annet eksempel er et bilde fra Mars som roveren Curiosity tok og som kunne se ut til at det var en døråpning i en klippe. Media spekulerte på om det kunne være «marsboere» og andre mente at dette var selve beviset på at det fantes marsboere. Dette ble igjen slått opp med fete typer i media. Det viste seg igjen når geologer og andre forskere ved NASA hadde analysert bildene, var dimensjonene til inngangen til klippen 30cm bred og 45 cm høy. Det må i tilfellet være noe små marsboere. Geologene sier også at dette er laget av normale geologiske prosesser. Men media var heller ikke her flinke til å fortelle hva det virkelig var.

Amadeus kom med flere andre eksempler på slike mysterier som viser seg å ikke vær mysterier i det hele tatt når bare astrofysikere, kosmologer og andre forskere fikk analysert de tekniske data.

Amadeus holdt et fint foredrag med innslag av fin humor og en flott presentasjon. Vi håper han vil komme med et nytt foredrag senere.

 

 

Amadeus
Bilde fra Mars som roveren Curiosity tok og som kan se ut som døråpning i en klippe