De første resultatene fra James Web space Telescope

Presentasjon ved Håkon Dahle, UiO  11.10.2022

I slutten av januar-begynnelsen av februar 2022 var James Webb Space Teleskop på plass i L 2 ( Lagrange-punkt 2, som ligger på Jordens nattside), hvor det skal gå i en halobane 1,5 millioner km fra jorden. Den hadde da brukt ca.1 mnd. fra oppskytingen på Guyana til endeholdeplassen. Teleskopet var allerede klart i den forstand at alt var foldet ut og selve primærspeilet pekte vekk fra solen. Det som gjensto, var diverse kalibreringer og senkning av temperaturen til en temperatur som kameraene kunne fungere i. (- 233 grader C) Selve primærspeilet har en diameter på hele 6,5m (Hubble 2,4m) og vil observere i det infrarøde bølge område.

Det en hel verden ventet på nå var at de første bildene skulle komme. Når de første bildene ble offentliggjort 12. juli 2022 var resultatene fantastiske.

Det er ikke hvem som helst som får bruke dette teleskopet, men en av dem er astronom Håkon Dahle fra UiO.

Vi i AiA var så heldige at han svarte ja til å komme en tur til oss for å fortelle om James Web Space Telescope ( JWST)  Og de første resultatene.

Håkon Dahle forsker på fjerne galakser gravitasjonslinser og den mørke tidsalder i universets begynnelse.

Det er 4 hovedinstrumenter/kamra ombord:

  1. Miri som er et midt infrarødt instrument som kan ta bilder og spektra.
  2. Nircam som tar bilder i det nær infrarøde område. Dette kameraet ble brukt først til å justere speilene.
  3. NirSpec som er en nær infrarød spektrograf
  4. FGS-TFI lar JWST peke nøyaktig slik at man kan ta kvalitetsbilder.

Til sammen kan disse instrumentene/kameraene brukes på 17 forskjellige måter og det er også mulig å bruke flere kameraer samtidig.

Det første bildet som kom, var bare noe rot, men astronomene var fornøyde. Det viste at JWST tok imot lys. Det neste bildet siktet de inn på en stjerne og fikk 18 bilder av samme stjernen. De begynte da å justere alle speil slik at de fokuserte på samme punkt. Det ble også foretatt andre justeringer slik at teleskopet skal kunne gi fantastiske bilder. På grunn av teleskopets størrelse samler det mye mer lys en f.eks. Hubble og kan derfor se tilbake til de første galaksene i universet. Bildene er også mye skarpere med en mye større detaljrikdom en noe annet teleskop før har kunnet vise. At bildene blir tatt i det infrarøde område gjør at man mye lettere kan se igjennom støv som dermed «løser opp» galakser og tåker slik at teleskopet kan ta bilder av det som har ligget bak og som aldri er blitt sett før. Eksoplaneter vil også være et område som JWST vil ha søkelys på. Så i løpet av de 20 år som JWST skal operere kommer det til å bli observert fryktelig mange eksoplaneter. Håpet er jo blant annet å finne jordlignende planeter.

Tildeling av brukertid blir basert på vitenskapelige kvaliteter. Det er The Space Telescope Science Institute i Baltimore som har ansvar for den vitenskapelige bruken av JWST. Har du et prosjekt som blir vurdert godt nok, så kan du bli tildelt tid. Det første året som teleskopet er operativt, vil de som har jobbet med å utvikle instrumentene bli prioritert for bruk av teleskopet.

Håkon Dahle holdt et glitrende godt foredrag om et teleskop som skal være med oss inn i fremtiden.