Program våren 2020

Alle møter starter kl 19.00 og slutter ca kl 21.00
Sted : Kroodden
Januar 21. Håkon Dahle om ”Observasjoner med Hubble teleskopet”.
Februar 18. Observasjon med vårt nye teleskop
Mars 3. Årsmøte
Mars. 24. Observasjon. Vårhimmelens galakser  Utgår pga corona virus
April. 21. Jakten på stjernestøv ved Jon
Larsen.        Utgår pga corona virus
Mai. 12. Pølser og grill. Tema sommerobservasjoner
Tirsdager som vi ikke har program, slik som over, arrangerer vi Astro Kafe. Her er det uformelt møte mellom medlemmer, Vi tar opp forskjellig tema eller om været er bra så går vi ut å observerer nattehimmelen. 
Astro Kafe vil fra og med 17/3 og ut måneden utgå pga corona virus
Foto Trond Hugo Hermansen