Bli medlem

Personlig medlemskap er åpent for alle.  Barn kan være medlem sammen med en voksen.

AiA har temamøter ca. 1 gang i måneden.  I tillegg har vi observasjonskvelder og astrokafé som er uformelle sammenkomster.  Fast møtedag er tirsdag.  

Av og til har vi profesjonelle ressurspersoner som foredragsholdere, men svært ofte er det foreningens egne medlemmer som står for programmet.

Foreningen har en lav inngangsterskel. Alle som lar seg fascinere av, og undre seg over romfart og verdensrommet vil  ha glede av å være medlem hos oss.

Til våre observasjonskvelder benytter vi våre teleskop, eller medlemmene tar med sitt eget utstyr.

  Slik gjør du for å bli medlem hos oss:

  1:

  Hovedmedlemskap koster Kr 1.000,-  som inkluderer medlemsbladet Astrorapport.

  Betales til

  Bank: Konto nr  3000. 12. 82847

  Eller Vipps til AiA, 724984 Astronomiforeningen i Agder

  Innbetaling merkes med navn.

  2:

  Send e-post til sekretæren

  astroiagder@gmail.com

  med opplysning om :

  • Navn

  • Adresse

  • Telefon/mobil

  • e-post

  • alder

  • dato for innbetalt kontingen