Bli medlem

Personlig medlemskap er åpent for alle.  Barn kan være medlem sammen med en voksen.

AiA har temamøter ca. 1 gang i måneden.  I tillegg har vi observasjonskvelder og astrokafé som er uformelle sammenkomster.  Fast møtedag er tirsdag.  

Av og til har vi profesjonelle ressurspersoner som foredragsholdere, men svært ofte er det foreningens egne medlemmer som står for programmet.

Foreningen har en lav inngangsterskel. Alle som lar seg fascinere av, og undre seg over romfart og verdensrommet vil  ha glede av å være medlem hos oss.

Til våre observasjonskvelder benytter vi våre teleskop, eller medlemmene tar med sitt eget utstyr.

Slik gjør du for å bli medlem hos oss:

1:

Hovedmedlemskap koster Kr 650,-  som inkluderer medlemsbladet Astrorapport, uten Astrorapport Kr 400,-

Betales til

Bank: Konto nr  3000. 12. 82847

Eller Vipps til AiA, 135610 Astronomiforeningen i Agder

Innbetaling merkes med navn.

2:

Send e-post til sekretæren

astroiagder@gmail.com

med opplysning om :

  • Navn

  • Adresse

  • Telefon/mobil

  • e-post

  • alder

  • dato for innbetalt kontingent.